appartement Amsterdam

2009/2012

ontwerpfase

bestaande situatie

Het betreft een appartment voor 2 personen op de derde verdieping in een groene buitenwijk van Amsterdam. De huidige indeling levert een aantal, deels kleine, ruimtes op in een onderling onpraktische relatie:
het centraal gelegen toilet, grenzend aan de woonruimte, zorgt voor geluidsoverlast; de relatief grote gang neemt naar verhouding veel woonruimte weg, de keuken is een te smalle ruimte naast een slaapkamer.
Onderzocht wordt de mogelijkheid meer ruimte te creëren in een andere onderlinge relatie. Lees verder

woonhuis Utrecht

2009-2010

het betreft hier de begane grond van een woonhuis uit de jaren 70 van de vorige eeuw; door enkele uit- en aanbouwen is door de tijd een situatie ontstaan waarbij de plattegrond dusdanig onoverzichtelijk is geraakt dat functies door elkaar zijn gaan lopen en – naast enkele praktische problemen zoals bergruimte – deels niet meer werd ervaren als plezierig wonen. Lees verder

locaal cultuur centrum ´t Kapelletje Rotterdam

2009-2010*

afgerond

´t Kapelletje in de Rotterdamse Deelgemeente Noord ligt enigzins verscholen in het verbindingssteegje tussen de Schiekade en de van der Sluijsstraat in het vm. Emmahuis. De accommodatie is oorspronkelijk de oude kapel die bij het het Emmahuis hoorde. Het Emmahuis was vroeger een verzorgingstehuis; tegenwoordig is het een wooncomplex waarin het theater op de tweede etage gevestigd is. Door de aanwezigheid van een lift is het theater voor iedereen toegankelijk; de ´normale´ verbinding tussen foyer en zaal vindt echter plaats via het trappenhuis van het woongebouw. Lees verder

locaal cultuur centrum de Tamboer Rotterdam

2009*

Crooswijk heeft de naam een van de meest ´Rotterdamse´ wijken van de stad te zijn. Midden in deze wijk ligt wijkaccomodatie de Tamboer.
Het theaterprogramma richt zich op de bewoners in de directe omgeving, vooral jongeren.
Door de twee ingangen aan twee straten wordt het gebouw vaak gebruikt als ´binnendoortje´ voor voetgangers. Als verblijfsruimte voor bezoekers is de foyer daardoor minder geschikt. Lees verder

woonhuis Rotterdam

2009*

Voor een benedenwoning aan een van de monumentale singels uit begin vorige eeuw is in opdracht een voorstudie gemaakt, voorafgaand aan het programma van eisen.
Reden hiervoor was een aantal basale mogelijkheden tot aan- en verbouw, indeling, interne verbindingen en mogelijke functies. Door een beeld te geven van deze mogelijke keuzes, oplopend in het volume van werkzaamheden en daarmee noodzakelijk budget, kan een betere basis worden gelegd voor het vervolg; is er een beter inzicht in de (on)mogelijkheden van het pand. Lees verder

woonhuis Rotterdam (project de Vries Architect)

2008*

Project van de Vries Architect & Interieurarchitect Rotterdam, m.m.v. Martin Pot.
Ten behoeve van een particulier opdrachtgever moest een woonhuis worden verbouwd. Na geruime tijd een andere functie te hebben vervuld en op enkele punten in stijl te zijn ´aangetast´ werd nu de keuze gemaakt de villa in de oorspronkelijke staat te herstellen.
Enkele oorspronkelijke onderdelen, zoals de suite-deuren met kasten aan weerszijden, waren al in eerder stadium verdwenen. Een aantal toevoegingen, zoals een dichtgebouwde loggia, werd verwijderd en de woning werd aangepast aan de eisen van deze tijd. Lees verder

praktijk orthopedagogie Utrecht

2007

Deze praktijkruimte moest worden gecombineerd met een flexibele studie-en cursusruimte voor ca. 15 personen; met permanente handhaving van het ´behandel´gedeelte. Deze laatste ruimte is aan de voorzijde van het pand gepland; gescheiden van de andere functie door een deels transparante tussenwand, tevens noodzakelijk voor boeken, dossiers, etc. Clienten zijn doorgaans kinderen; materiaalkeuze, kleuren etc. zijn hier belangrijke elementen om een optimale sfeer te kunnen opbouwen. Lees verder

appartement Rotterdam

2007*

op de 9e verdieping van een appartementencomplex in Rotterdam werden enkele optimalisaties en aanpassingen uitgevoerd; m.n. een verhoogde vloer in de loggia omdat de vensterbankhoogte zittend aan tafel geen mogelijkheid gaf om van het prachtige uitzicht, vaak tot Den Haag, te genieten. Terwille van een grote collectie boeken is een kleine bibliotheek gerealiseerd, tevens is een doorloop gemaakt naar een studeer- en werkplek. In een later stadium komen andere delen van het interieur aan bod: badkamer, keuken. Lees verder

Woonhuis Maastricht

1999*

Voor dit woonhuis uit 1935 aan de buitenkant van Maastricht bestond de opdracht uit de herinrichting van de keukenruimte, rekening houdend met de aanwezige stijlelementen in het huis en de aangrenzende open woon- eetkamer. (tegelwerk, glas-in-lood, plafonds etc.) Gekozen werd voor een maat-ontwerp als set meubels in stijl, in 3 afhankelijk van de functie afzonderlijk vormgegeven delen: voorbereiden/spoelen, koken, berging. Tevens werd een scheidingselement getekend tussen eetkamer en keuken. M.b.t. de detaillering werd gekozen voor reeds aanwezige materialen, zoals hardsteen en lakwerk. (gerealiseerd 1999) Lees verder