appartement Amsterdam

2009/2012

ontwerpfase

bestaande situatie

Het betreft een appartment voor 2 personen op de derde verdieping in een groene buitenwijk van Amsterdam. De huidige indeling levert een aantal, deels kleine, ruimtes op in een onderling onpraktische relatie:
het centraal gelegen toilet, grenzend aan de woonruimte, zorgt voor geluidsoverlast; de relatief grote gang neemt naar verhouding veel woonruimte weg, de keuken is een te smalle ruimte naast een slaapkamer.
Onderzocht wordt de mogelijkheid meer ruimte te creëren in een andere onderlinge relatie.

plgradambestkl2.BMP

Het appartement op de derde verdieping kent vooral daarom enkele beperkingen t.a.v. de indelingsmogelijkheden: vanwege leidingschachten, afvoeren etc. ligt de locatie van vooral natte ruimtes vrijwel vast.
In de praktijk blijkt het daarnaast vooral geluidsoverlast vanuit het aangrenzende appartement een storende factor; ook het tekort aan bergruimte is groot. Wanden moeten worden voorzien van losse kasten, met als gevolg een kleiner vloeroppervlak.
Aanvullende wens is de grote collectie Afrikaanse kunstvoorwerpen te kunnen zien; deze is nu zeer verspreid door het gehele appartement.
In deze studie is ervoor gekozen de slaapkamer naar de voorzijde te verplaatsen en de eetkamer naar achteren; zo ontstaat een logischer relatie tussen eetkamer en keuken enerzijds en slaapkamer – badkamer anderzijds.
De nu op het achterbalkon geplaatste was- en droogmachine kunnen worden opgenomen in de keuken; de extra deur vanuit de keuken kan hiermee vervallen waardoor daar meer ruimte ontstaat.
Door daarnaast enkele tussendeuren (gang-woonkamer, gang-keuken) weg te laten ontstaat een grotere bewegingsvrijheid; het trappenhuis functioneert feitelijk al als portaal.
Met deze ´omkering´ behoeven er vrijwel geen moeizame aanpassingen aan installaties plaats te vinden; alles blijft op dezelfde plaats.

Inmiddels is besloten de bovenliggende zolderverdieping bij het appartement te betrekken en tot slaap- en hobbyruimte te verbouwen. De hiervoor noodzakelijke toegang impliceert tevens een aanpassing aan de ontwerpen voor de woonverdieping.

plgrnwsitsketchkl.jpg

plannwesitkl.jpg

als extra informatie t.b.v. de opdrachtgever is, ter voorbereiding op een definitief ontwerp, een eenvoudige 3-d schets gemaakt die middels een viewer kan worden ingezien, geroteerd en ingezoomd.

pr.schets_kl.jpg