woondagen

In een interview met het blad Eigen Huis Magazine stelt architect Thomas Rau: “in de toekomst is niemand meer eigenaar van de producten in en om het huis, die blijven allemaal eigendom van de fabrikanten. Zo kopen we straks geen lampen meer, maar lichturen. (..) Als je dit doortrekt is duidelijk dat we in de toekomst geen huizen meer bezitten. Huizen worden ‘grondstofbanken’. Producenten slaan hun grondstoffen tijdelijk op in een woning en dat depot halen ze na verloop van een periode weer leeg. Je koopt geen huis meer, je koopt woondagen, woonjaren, wat je wilt.” Dat impliceert – vlgs Rau – dat men dus ook geen producten meer aanschaft als ‘identiteitsbevestiging’ , maar je kunt concentreren op wie je bent. Volgens Rau loopt Philips de deur al plat; er is zoveel animo dat hij Turntoo heeft opgericht; een ‘dienstverleningsconcept.’ Hopelijk weerstaat hij de kritieken, die stellen dat hij het consumeren stimuleert.