Ontwerpkracht

Op 6 juli vond in Rotterdam de ‘Dag van de Ontwerpkracht‘ plaats; ‘Verbeeldingskracht als onmisbare schakel tussen het maatschappelijk debat en bestuurlijke besluitvorming’. Eens te meer werd maar al te zeer duidelijk dat we fundamenteel anders zullen moeten nadenken over ‘onze aanwezigheid op aarde’ (vrij naar vm. Belgisch Rijksbouwmeester Leo van Broeck.) Mede met de 4 Ruimtelijke Verkenningen 2023 scenario’s van het PBL werd inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden de basis kunnen/moeten vormen voor onze keuzes op de lange(re) termijn.