Ontwerpkracht

Op 6 juli vond in Rotterdam de ‘Dag van de Ontwerpkracht‘ plaats; ‘Verbeeldingskracht als onmisbare schakel tussen het maatschappelijk debat en bestuurlijke besluitvorming’. Eens te meer werd maar al te zeer duidelijk dat we fundamenteel anders zullen moeten nadenken over ‘onze aanwezigheid op aarde’ (vrij naar vm. Belgisch Rijksbouwmeester Leo van Broeck.) Mede met de 4 Ruimtelijke Verkenningen 2023 scenario’s van het PBL werd inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden de basis kunnen/moeten vormen voor onze keuzes op de lange(re) termijn.

 

Wonen, status of werkwoord?

Tot eind mei vindt in C-MINE in het Belgische Genk een tentoonstellingf/workshop plaats rond het werk van Enzo Mari. Als overtuigd communist pleitte hij voor een designmethodiek die het voor een ieder mogelijk maakte een actieve, participerende rol te spelen in zijn/haar directe omgeving. Voor BNI schreef ik aansluitend een column, zie de website van BNI.

Housing in the Ukraine

Wednesday, Feb. 15th. at the PBL/National Environmental Assessment Agency in the Hague; Ukraine’s Housing Recovery Forum, Rebuilding a place to call home.’ A full afternoon of rethinking and researching the framework and possibilities for re-establishing a functional built environment to ensure/facilitate proper homes; based on changing social circumstances, adequate financial support and proper professional assistance focused on local requirements and communities. In the end: what is the basis for rebuilding, not only in the building/technical sense but most of all where it meets the concerns and needs of civilians. It requires a continuing discussion and rethinking with the Ukrainians to establish a sphere that will not only cover practical needs but fits better times in the (near) future. Looking forward to a further constructive continuation of these talks.

update Feb.21st.: the video/registration of the entire meeting is now online at PBL.

De rol en positie van de interieurarchitect

 

Op donderdag 24 november 2022 vond in Utrecht een z.g. werkveld-meetup plaats op de HKU, afd. Masters Interieurarchitectuur. Op verzoek van de beroepsorganisatie BNI schreef ik een korte bijdrage, met name aan de hand van de meest urgente fundamentele gestelde vraag naar de rol en positie van de interieurarchitect.

 

Veerkrachtige sociale woningbouw

Woensdag 6 juli 2022, Pakhuis de Zwijger; een uiterst actuele en interessante bijeenkomst georganiseerd door Briq’s Remko Zuidema rond ‘Veerkrachtige Sociale Woningbouw’. Leidraad was het Open Building principe; leunend op het werk van Habraken (‘de dragers en de mensen’, 1961) werd – gemodereerd door Arcam’s Indira van het Klooster gepresenteerd en gediscussieerd over de mogelijkheden deze uitgangspunten te her-denken en implementeren. Uiteindelijke vraag o.a.: kan een drager collectief eigendom zijn en de inbouw individueel huurbaar? Wat is wiens eigendom, hoe participatie te organiseren, wat is de rol van technologie?

House and environment

RCR-arquitectes from Olot/Spain (winner of the Pritzker-prize 2017) realized a superb house for two owners of a Michelin-star restaurant in Barcelona, with the explicit request to create a sphere that would be as withdrawn and quiet as possible. The result is a corten-steel assembly of volumes half-buried in the landscape, without ever becoming irrelevant or disturbing.

 

Balloon Home

A most interesting exposition in Brussels CIVA on the work of architect A.J. Lode Janssens, in particular his ‘Balloon Home’. He is “one of Belgium’s most radical architects and educators. However, for the past two decades he has been living in voluntary exile, resisting any form of public life. Throughout his career he had an ambiguous relationship with architecture, fascinated by its experimental possibilities but equally appalled by its often presumptuous nature.”

A discussion between curators Peter Swinnen and Nikolaus Hirsch illustrates the importance and actual value of this work: 

https://www.civa.brussels/en/exhibitions-events/expo-aj-lode-janssens-balloon-home

101 jaar Constant

101 jaar geleden werd Constant Nieuwenhuys geboren en op diverse manieren wordt hier – zeer terecht – aandacht aan besteedt. Literair tijdschrift ‘de Gids‘ wijdt een groot deel van haar 2021/6 editie aan ‘New Babylon‘, Constant’s utopisch project waaraan hij werkte tussen grofweg 1959 en 1974. Het leverde, zoals bekend, prachtige maquettes en tekeningen op; tot hij op het eind besloot het project als ‘voltooid’ te beschouwen. Het artikel van Dirk van Weelden gaat uitgebreid in op de link met het heden en de toekomst: ‘Welk New Babylon zouden we kunnen gebruiken in een tijd waarin we vooral dreigende catastrofes het hoofd moeten bieden?“. Ook de bijdrage van Christoph van Gerrewey – een ‘autodialoog’ – biedt prachtige aanknopingspunten. Ik zou zeggen: het gehele project is in zijn denk- en verbeeldingskracht een uitermate interessante en opnieuw actuele aanzet om fundamenteel anders te denken over onze samenleving en haar gebouwde omgeving. Veel van wat Constant hier presenteert is allereerst een oproep tot een substantiële rol voor bewoners, eigen regie en een oproep tot grotere vrijheid; die was in zijn tijd actueel en is het nu eens te meer.