101 jaar Constant

101 jaar geleden werd Constant Nieuwenhuys geboren en op diverse manieren wordt hier – zeer terecht – aandacht aan besteedt. Literair tijdschrift ‘de Gids‘ wijdt een groot deel van haar 2021/6 editie aan ‘New Babylon‘, Constant’s utopisch project waaraan hij werkte tussen grofweg 1959 en 1974. Het leverde, zoals bekend, prachtige maquettes en tekeningen op; tot hij op het eind besloot het project als ‘voltooid’ te beschouwen. Het artikel van Dirk van Weelden gaat uitgebreid in op de link met het heden en de toekomst: ‘Welk New Babylon zouden we kunnen gebruiken in een tijd waarin we vooral dreigende catastrofes het hoofd moeten bieden?“. Ook de bijdrage van Christoph van Gerrewey – een ‘autodialoog’ – biedt prachtige aanknopingspunten. Ik zou zeggen: het gehele project is in zijn denk- en verbeeldingskracht een uitermate interessante en opnieuw actuele aanzet om fundamenteel anders te denken over onze samenleving en haar gebouwde omgeving. Veel van wat Constant hier presenteert is allereerst een oproep tot een substantiële rol voor bewoners, eigen regie en een oproep tot grotere vrijheid; die was in zijn tijd actueel en is het nu eens te meer.